De Grote Bouwmeester van het Heelal is ...

Realiteit, fictie, geloof, concept of ... ? Een ervan, of meerdere, of toch niets ervan! In ieder geval een persoonlijke aangelegenheid, individueel: ofwel het resultaat van een zoeken, ofwel de concretisering van een opvoeding.

De definitie, die de Vrijmetselarij eraan geeft, is even goed als een andere. Haar verdienste is, dat ze er geen credo van maakt, maar wel een uitgangspunt voor een overlegging, die alle richtingen van de menselijke verbeelding kann uitgaan:

"Het symbool van de Grote Bouwmeester, zoals ieder symbool, heeft enkel een interpretatieve waarde, wonder dat men daarbij zijn levendige en evolutieve aspecten afbreuk doet.
Zo kann het een brug zijn tussen fysica en metafysica. Het representeert het principe "ORDO AB CHAO" dat de natuur vorm en organisatie verleent. Het inspireert het streven van de mens, geconfronteerd met de blinde machten van de materie, van het toeval, van het lot .
In deze notie van anti-toeval verschijnen de ideeen van orde en vooruitgang.
"Ter Ere van de Grote Bouwmeester van het Heelal", zoals de loges het opvatten, kan dan als volgt worden ge´nterpreteerd...
Indien we ons verplaatsen in het kader van de strijd tussen de orde en de wanorde, tussen de levende vorm en de dode materie, van het gevecht tegen het absurde dat zich sinds het begin der tijden afspeelt,
dan situeert deze aanroeping onze arbeid in een coherent en wetenschappelijk systeem, dat het heilige echter niet uitsluit..."

Uittreksel uit een werk van de Grootmeester Pierre SIMON

 

Het hiervolgende bekende beeld is een allegorische, zeer suggestieve afbeelding van de "Grote Bouwmeester van het Heelal".

L'Ancien des Jours....jpg (20276 octets)
"L'Ancien de nos jours ..." is een beeld van William Blake (1757-1827)