Hoe kwam het tot de Achtbare Loge "FRATERNITAS EUROPAE"

"FRATERNITAS EUROPAE" is een studie- en werkloge, een bevoorrechte plaats voor de ontmoeting tussen Broeders, die samen willen werken voor de vooruitgang van de broederlijkheid in Europa.

Bezorgd om door het geleefde de verschillende riten, die in Europa gebruikelijk zijn, beter te begrijpen, voert zij ook deze verschillende riten bij haar arbeiden uit, in verschillende europese talen: nederlands, frans, engels, duits, portugees,...

Onze Loge is geen obediëntie.
Zij voelt er zich niet toe beroepen en will het ook niet zijn.

"FRATERNITAS EUROPAE" verenigt Broeders uit Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Nederland, Italië, Portuga en Zwitserland, die allen regulier tot één van de obediënties in het thuisland behoren.

"FRATERNITAS EUROPAE" komt tweemaal per jaar samen: in de lente in Colmar - Frankrijk, waar ze haar zetel heeft, en in de herfst in één van de loges in één van de europese landen, op uitnodiging van deze loge. Zo ging het reeds naar Wiesbaden en Frankfurt in Duitsland, naar Antwerpen en Verviers in België, naar Parijs en naar Lissabon.
Bestuurd wordt "FRATERNITAS EUROPAE" door een College van verkozen Officieren. Daar zij een vrije loge is, geen inwijdingen of bevorderingen doorvoert, worden haar leden, na enquête, door coöptatie en rituële affiliatie opgenomen.