Enkele verbindingen...

"FRATERNITAS EUROPAE" die in haar rangen Broeders uit alle obediënties telt, stelt u een selectie uit de verschillende landen voor. U vindt er zeker aanvullende informatie, misschien ook stof tot nadenken. Alhoewel de regulariteit van de Loge "FRATERNITAS EUROPAE" zoals ook uitdrukkelijk door de stichters werd gewild, mixiteit bij zichzelf uitsluit, will de hieronderstaande lijst zo volledig mogelik zijn en geeft dan ook referenties naar gemengde en vrouwelijke obediënties.

Europese landen Aantal Obediënties
Totaal mannelijk vrouwelijk gemengd

Duitsland

       

Engeland

       

België

       

Spanje

       

Frankrijk

  8 1 3

Italië

       

Nederland

       

Portugal

       

Zwitserland

       

onder voorbehoud van fouten of hiaten


Er bestaan nog vele andere verbindingen, waarven einige naar maçonnieke centra buiten de obediënties.

Organismen

Presentatie

F I F La Fraternelle des Internautes de langue française.

FORUM R.E.F.O.R.M

Als groepering van europese Vrijmetselaars, zonder een Loge te zijn, streeft dit forum naar een reformeren van de Vrijmetselarij, een vernieuwing van de maatschappij, naar een toenadering der volkeren,...
Mémoire et Vigilance is een trefpunt voor Zusters en Broeders, die er zich voor inzetten dat de gelofte „dit nooit meer“ van de overlevenden uit de concentratiekampen geen vrome wens blijft.
RUTA JACOBEA Groepering van Zuster en Broeders, die onderweg waren op de pelgrimsweg naar Compostela of op één van de andere traditionele wegen.
   

Regelmatig komen er nieuwe verbindingen bij. Deel ons mee, welke u hier graag wou terugvinden.

Opmerking: de hier gegeven indicaties steunen op informaties die alle voor het publiek toegankelijk zijn. Voor de inhoud ervan is "FRATERNITAS EUROPAE" niet verantwoordelijk.