De doelstellingen van de Achtbare Loge Fraternitas Europae

In het zich vormende Europa zet, "FRATERNITAS EUROPAE" zich in voor de realisatie van een Vrijmetselarij zonder grenzen.

Haar Broeders stellen noch de Fundamentele Principes van de Vrijmetselarij, noch de ObediŽnties in vraag. Hun wens is de werkelijke beleving van Broederlijkheid en Verdraagzaamheid in alle europese Loges, naar volgend criterium :

Vraag : Bent u Vrijmetselaar ?

Antwoord : Mijn Broeders herkennen mij als dusdanig !

De Broeders van "FRATERNITAS EUROPAE" vragen :

felogo.gif (78712 octets)