Will u verder gaan ?

Indien hett uw wil is, deel uit te maken van de grote broederlijkheid die alle Vrijmetselaars op de aarde verbindt.

...dan biedt "FRATERNITAS EUROPAE" een reeks van onderwerpen, die haar Broeders aan het hart liggen, juist omdat zij de bestaansreden van de Loge zijn.

Maar alvorens verder te gaan, wouden wij u eerst op de proef stellen, zoals het gehoort. Niet omdat er geheimen verborgen moeten blijven, maar wel omdat het hier voorgestelde een zekere kennis van zaken verlangt, die enkel de ingewijde kann naleven.

Indien u zich reeds te kennen gaf, kann u nu verder.

Indien nog niet, kann u zich door antwoorden op de volgende vragen, als vrijmetselaar te kennen geven.

Op de vraag van de tempelsluiter... antwoordt u...

Quel âge avez-vous ?

Qu'avez-vous demandé en entrant en franc-maçonnerie ?
Où avez-vous été reçu franc-maçon?

A quel orient travaillez-vous ?

De quelle obédience êtes-vous affilié ?

Uw Loge ?

Uw e-mail ? 

Commentaar of vragen

* = verplicht

*

*

*

*

*

*

Na ontvangst van uw antwoorden zal de webmaster u de toegangscode
en het paswoord, om over de drempel te komen, toesturen.
Tot binnenkort.